Välkommen!

Här samlar vi landets främsta företag alla affärsområden. Vi lägger till länkar allt eftersom vi hittar dem, har vi inte hittat din länk än? Lägg till den själv genom att lätt klicka dig in på "Lägg till din länk" och fyll i de olika fälten. Allt för att underlätta för dig och andra möjliga kunder när du letar efter företag.

Fiskfakta

Europeisk stör anses utrotad i Sverige. Majfisk, staksill, mal och vårsiklöja har i dagsläget ingen säker framtid i vårt land. Ingen vet idag hur det går med dessa hotade fiskarter framöver. Men man kan ana det värsta, att de dör ut eller försvinner från vår natur. Bestånden av Klarälvslaxen, Gullspångslaxen, Göta älvlaxen, med flera, är hittillsdags ej utrotningshotade men av oss kraftigt missköta i allra högsta grad. Detsamma gäller ett flertal unika bestånd av öringar som har en liten totalstorlek, lokalt och regionalt, vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Tidigare fanns det ganska gott om harr i västsverige, men våra förfädrar utplånade denna art. Låt oss ej göra om deras fruktansvärda misstag. Den svenska faunan är urfattig på sötvattenlevande fiskarter och ej heller varierad med avseende på högre taxonomiska grupper. De flesta fiskarterna lever på kanten av sina vidsträckta utbredningsområden. Vår artfattigdom beror på de pleistocena nedisningarna som slog ut allt sötvattenliv på den skandinaviska halvön. Kvar från den senaste istiden finns egentligen "bara" nors och fyrhornig simpa. Den hittills senaste arten är storhuvud karp (Tysklands marmorkarp) som vid skånekusten upptäcktes först 29 juni 1990.